Foto:
Plansza ABCD groszy groszy groszy Groszy GROSZY grosze Grosze gr Gr GR
Bez nadruku Lokalne Dyrekcyjne

ZNACZEK

District type 5 - £ód¼ 1
Dyrekcja £ódzka
5.A - £ód¼ 1 (dyrekcyjne)
basic stamp no 000

Overprints of this type are known in color :

black
purple
lilac-red
blue
greenfoto

[Powiadom Znajomego!] [Zg³o¶ uwagź!] Wy¶wietleń: 7791F 53

F 303

F 611

F 612

F 613

F 614

F 615

F 616

F 617

F 618

F 619

F 620

F 946

F 622

F 623

F 624

F 625

F 626

F 643

F 645