Nowości Wprowadzenie Zbiór
Foto:
Plansza ABCD groszy groszy groszy Groszy GROSZY grosze Grosze gr Gr GR
Bez nadruku Lokalne Dyrekcyjne

GROSZY.PL

Osoby zainteresowane przedstawieniem swoich kolekcji w internecie
w sposób podobny jak  w serwisie Groszy.PL  mogą kontaktować się
z autorem poprzez e-mail na adres :
info ( at ) groszy. pl


Zapraszam filatelistów , numizmatyków,  filokartystów i innych
kolekcjonerów.
Za wielką wodą ...Pan George K. Zelwinder z ... Wenecji na Florydzie, USA


przesłał mi w  2009 roku informacje  o swoim zbiorze znaczków z przedrukami GROSZY.
Narodziła się wtedy myśl, aby ten unikalny zbiór mógł być ogólnie dostępny w wersji elektronicznej.

Mam nadzieję, że parę osób zajrzy do serwisu Groszy.pl i "zarazi" się jakże wyjątkowo polskim tematem jakim są znaczki z prowizorycznymi przedrukami "GROSZY".
Serwis znajduje się także pod dodatkową domeną Groszy.EU

Początek lat 50-tych to okres, wyjątkowo ponury. Totalny wszechpanujący stalinizm i socrealizm pozostawił po sobie niezliczone pocztowe "pamiątki" jakimi są m.in. znaczki z prowizorycznymi przedrukami "GROSZY". Walka narzuconego systemu z narodem toczyła się nie tylko w lasach, w więzieniach, w sztuce, w szkołach  uczelniach, na ... polu ziemniaczanym, ale  i w ... portfelach. Koniec roku 1950 zabrał, tym którzy nie trzymali pieniędzy w banku 2/3 majątku trzymanego w gotówce.


Tak gwałtowne zmiany, bezwzględnie natychmiastowy nakaz wprowadzenia ich w życie zaowocował jedyną możliwością jaką stała się prowizorka. Poczta Polska wyjątkowo boleśnie odczuła takie działanie.

Dla filatelistów narodził się niespotykanie ciekawy temat do kolekcjonowania.

Po 60 latach od tych wydarzeń nadal można zebrać ciekawy zbiór. Nie trzeba do tego dziesiątek tysięcy złotych. Nadal jest pole do popisu dla i nie tylko początkujących filatelistów.

Jak każde kolekcjonowanie ma to do siebie, że po jakimś czasie pojawia się pytanie co dalej ?
Ten "GROSZOWY" temat ma w sobie potężny potencjał.
Można skupić się na walorach o groszowych wartościach jak i 10-30 zł i zbudować przepiękną kolekcję, ale można też odważnie i z wyjątkową cierpliwością czekać na te jedyne, niespotykane, unikalne i wyjątkowe eksponaty by stworzyć kolekcję podobną lub lepszą od tej tutaj prezentowanej.


Kolekcja powstała w USA.

Jest ułożona jak najbardziej przejrzyście z minimalną ilością tekstu oraz dużą ilością materiału poglądowego. Przystosowano ją  specjalnie do ekspozycji w internecie.
Dzięki technice i braku ograniczeń "objętościowych" można było uwypuklić niemal każdy element wystawianego waloru. Szczególny nacisk położono  na pokazanie pojedynczych znaczków wraz ze stemplami pocztowymi. O technicznych rozwiązaniach w eksponowaniu tego zbioru , więcej na końcu tego artykułu.


Koniecznie trzeba dodać , że pocztowo użyta korespondencja z oryginalnego niefilatelistycznego obiegu jest w praktyce nie do zdobycia. Wiele z tych "pamiątek" po prowizorycznych działaniach pocztowców istnieje zaledwie w kilkunastu bądź kilku egzemplarzach. Zdarzają się i takie sytuacje, że po niemal 60 latach odnajduje się ta jedna jedyna sztuka przez tyle lat nieistniejąca w świadomości filatelistów.
Jest to namacalny dowód na to, że ten "GROSZOWY" dział filatelistyki polskiej jest wart ciągłego poszukiwania.


W sekcji "lokalnej" wszystkie znaczki czyste są autentyczne.
Posiadają  gwarancje takich  ekspertów jak :  Gryżewski, Krawczyk, Ćwiertnia, Roszkowski. Koperty i kartki pocztowe : Schmutz i inni.


Nazwisko słynnego polskiego filatelisty Rachmanowa  powtarza się wielokrotnie w eksponacie. Część jego nieznanej kolekcji "GROSZY" weszła w skład niniejszego zbioru. Przesyłki kierowane na jego nazwisko często zawierały informacje od jego wieloletniego przyjaciela K.Gryżewskiego. Dotyczyły one spraw prywatnych jak i czysto dokumentacyjnych związanych z dostępnością wydań "GROSZOWYCH".
Autor był redaktorem w gazecie sportowej, miał do dyspozycji samochód i często sprawy zawodowe kierowały go w różne regiony Polski, Samochód w owym czasie był to niespotykany luksus. "Luksus" ten częściowo umożliwił pozostawienie przepięknej pocztowej dokumentacji z pierwszej ręki. Można powiedzieć, że są to bezpośrednie relacje z "GROSZOWEGO frontu".


Jak już wspomniałem, dzięki elektronice i internetowi , ten piękny zbiór można przedstawić w sposób wyjątkowo szczegółowy a zarazem oryginalny.
Każdy z eksponatów, jest opisany zgodnie z polską numeracją filatelistyczną.

Ze względu na sposób przedrukowywania  znaczków ciemnymi tuszami , ich fotografie zostały specjalnie rozjaśnione czasami dosyć mocno, tak aby jak najwyraźniej przedstawić sam nadruk. Całości pocztowe zostały „pocięte” a poszczególne elementy dodatkowo zostały powiększone , tak aby każdy wyraźnie przedstawiał pojedynczy znaczek bądź znaczki  wraz z całym datownikiem. W miarę budowania tego serwisu , powstawały coraz to nowe rozwiązania mające na celu ułatwienie wyszukiwania poszczególnych typów nadruków.

W działach nadruków dyrekcyjnych i lokalnych znajdują się poszczególne ich typy pogrupowane na samodzielne kategorie.
W chwili obecnej w serwisie znajduje się ponad 1000 zdjęć, które można latwo wyszukać po ich indywidualnych numerach.
Na początku każdej takiej kategorii znajduje się uproszczone graficzne przedstawienie samego nadruku wraz z informacjami o jego typie, kolejnym numerze porządkowy wraz z odmianami i miejscu stosowania.


Informacje o znanych kolorach podane są w formie słownej jak i obrazkowej.
W wielu przypadkach gdy było to wskazane podane są także wymiary samych nadruków.
Umieszczono numery  podstawowych znaczków i całości pocztowych .

Podano nazwy nadrzędnej dyrekcji . Opisano kolory poszczególnych nadruków, a w przypadku ciekawszych eksponatów opisano najważniejsze wyróżniające cechy.
W przypadku unikalnych pozycji dodano powiększony fragment eksponatu z ekspertyzą.

Dodatkowo umieszczono 4 plansze nazwane „Ściągawkami”.
Zawierają one wszystkie znane typy  nadruków w formie zestawienia.
Podzielone są na 10 charakterystycznych grup.

Mam nadzieje, że ‘Ściągawki” okażą się pomocne.

Tłumaczenia w wersji angielskiej nie są równoważne wersji polskiej.

Za ewentualne błędy w obu wersjach przepraszam..
W przypadku zauważenia błędów merytorycznych w opisach eksponatów, usterek technicznych samego serwisu, czy też innych błędów proszę zgłaszać informację na adres podany w zakładce KONTAKT.

Serwis ten został przygotowany dla osób , które nie są „zawodowymi” filatelistami.
Sposób przedstawienia tego eksponatu , znacząco różni się od klasycznego wystawowego eksponowania.


Budowę serwisu Groszy.PL Groszy.EU oparto o zbiór Pana Georg’a K. Zelwindera z USA.
Materiały fotograficzne pochodzą z jego zbioru „ Przedruki GROSZY ”.
Oznaczenia typów nadruków są zgodne z ogólnie przyjętymi oznaczeniami.
Graficzne opracowanie kolorowych WZÓRÓW nadruków jest autorskim rozwiązaniem projektanta serwisu Groszy.PL Groszy.EU To samo dotyczy formy tabel, zestawień, rozwiązań technicznych i innych zbiorczych informacji.
Przy budowie tego serwisu w przypadku braku własnych danych o wymiarach i znanych kolorach samych nadruków GROSZY oparto się o książkę :
Adam Kiełbasa-Schoeni i Stanisław Fołta :  „Podręcznik specjalizowany znaczków pocztowych”

Groszy.PL Groszy.EU jest serwisem dla amatorów filatelistyki.
Przedstawiono w nim na swój oryginalny sposób dział polskiej filatelistyki
zwanej potocznie „GROSZAMI”
Projektant i autor serwisu Groszy.PL  Groszy.EU nie ponosi odpowiedzialności za  straty związane z błędnymi informacjami przedstawionymi  w tym serwisie.


Pomysł na serwis Groszy.pl , narodził się w sierpniu 2009 roku.
Serwis Groszy.pl / Groszy.eu pojawił się w sieci  w listopadzie 2010 roku.


Mam nadzieję , że to co tutaj zostało pokazane spodoba się i będzie dla Was jak najbardziej przydatne.
Autor.
Filatelista
"Groszowy"

 


Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do informacji zawartych w serwisie  Groszy.PL Groszy.EU.
Bez wiedzy i zgodzy autora nie można przetwarzać, kopiować  ani publikować informacji zawartych w serwisie Groszy.PL Groszy.EU.

Groszy.PL    Groszy.EU